Realităţile economice româneşti s-au schimbat în ultimii ani. Aderarea la Uniunea Europeană  a produs acea schimbare aşteptată de paradigmă. Economia Romaniei a tranzitat de la stadiul de economie centralizată la cel de economie a liberului schimb
    Proiectul propus  vine să susţină (într-o manieră complementară şi informală) eforturile şcolii în educarea în spirit antreprenorial a tinerilor şi (mai ales) vine să completeze cu experienţe practice, cunoştinţele teoretice studiate în şcoală, stimulând astfel creativitatea economică a tinerilor benficiari şi mai ales a tinerilor participanţi.

Pagini

Subscribe to Club de afaceri pentru elevi si tineri RSS